รายละเอียดเสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ

TanakritKemjoh Limited Partnership

เสาเข็มเจาะ

Avatar
Pile Diameter 35 ซม.
ระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่นศูนย์กลาง More..
Avatar
Pile Diameter 40 ซม.
ระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่นศูนย์กลาง More..
Avatar
Pile Diameter 50 ซม.
ระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่นศูนย์กลาง More..
Avatar
Pile Diameter 60 ซม.
ระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่นศูนย์กลาง More..

ตารางแสดงค่าการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะ

ขนาดเสา (ซม.) Diamater 35 Diamater 40 Diamater 50 Diamater 60
Cross Section Area (ซม2) 962.10 1256.60 1963.50 2827.40
Perimeter (ซม.) 110 126 157 188
Depth (ม.) 18-20 18-20 18-20 18-20
Safe Load (ตัน/ต้น) 30-40 40-50 50-60 60-80

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงสปันไมโครไพล์

Avatar

Pile Diameter 21 CM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 ซม. หรือ 8 นิ้ว
สามารถรับน้ำหนัก 20 - 30 ตัน/ต้น
การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
ขนาดเหล็ก Dowel RB9 มม. จำนวน 6 เส้น
เหล็ก Spiral พันรอบ Dowel 6 มม/ ยาว 10 ม.
Avatar

Pile Diameter 21 CM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. หรือ 8 นิ้ว
สามารถรับน้ำหนัก 25 - 40 ตัน/ต้น
การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
ขนาดเหล็ก Dowel RB9 มม. จำนวน 8 เส้น
เหล็ก Spiral พันรอบ Dowel 6 มม/ ยาว 10 ม.
Avatar

Pile Diameter 25 CM

เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. หรือ 12 นิ้ว
สามารถรับน้ำหนัก 30 - 50 ตัน/ต้น
การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
ขนาดเหล็ก Dowel RB9 มม. จำนวน 10 เส้น
เหล็ก Spiral พันรอบ Dowel 6 มม/ ยาว 10 ม.