บริการของธนกฤตเข็มเจาะ

รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 ซม.ระบบแห้งโดยระบบสามขา
- รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณน้ำหนัก
- รับวางผัง
- รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Siesmic Test) โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
- รับงานทั่วประเทศ
- รับขนย้ายโดยรถ 6 ล้อ ติดเครน
- ยินดีให้ข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเข็มเจาะ
- รับประเมินราคาเข็มเจาะ
- งานฐานรากที่ต้องการการสั่นสะเทือนน้อย เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
- งานฐานรากที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบ เช่น ในตัวอาคาร ใต้อาคาร ฯ
- งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม
- งานฐานรากรับน้ำหนักเครื่องจักร
- งานแก้ไขฐานรากอาคารโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม


หมายเหตุ : แบบรายละเอียดของเสาเข็มที่แสดงนี้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับเสาเข็มที่รับแรงอัดเป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการให้เสาเข็มรับแรงดึง แรงด้านข้าง หรือโมเมนต์ จะต้องทำการออกแบบใหม่
- ระยะห่างจากผนัง/ กำแพงต้องไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
- ความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 3 เมตร
- เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายต้องหยุดเจาะ
- เมื่อเจาะเจอชั้นน้ำต้องหยุดเจาะทันทีแม้ว่าจะยังไม่ถึงชั้นทรายก็ตาม
- พื้นที่เจาะต้องอยู่ในแนวระนาบเรียบ
- พื้นที่ต้องไม่เป็นดินเลนโคลนลึก
- เมื่อเจาะเจอเสาเข็มเก่าหรือสิ่งกีดขวางต้องทำการย้ายหมุดศูนย์เข็ม

เสาเข็ม

ข้อดีเสาเข็มแบบเจาะ

 • สามารถลดการสั่นสะเทือน
 • ใช้พื้นที่น้อยในการทำงาน
 • รับน้ำหนักได้ดี
 • เหมาะกับงานทุกชนิด
 • ลดเวลาการก่อสร้าง
 • ลดปัญหามลพิษ

ข้อเสียเสาเข็มแบบตอก

 • เกิดแรงสั่นสะเทือน
 • ใช้พื้นที่กว้าง
 • เสียงดัง
 • เกิดผลกระทบกับอาคารไกล้เคียง
 • มีข้อกําจัดในบางอาคาร

เราพร้อมที่จะสร้างฐานรากซึ่งเป็นพื้นฐานของบ้าน อาคารให้คุณ โครงการของคุณ

ขอใบเสนอราคา ติดต่อผ่านช่องทางนี้.